Válasszon nyelvet!

MagyarDeutsch
Címlap Szülőknek Hiányzások igazolása/ kérelmezése
Dokumentumok a tanulói hiányzások és hosszabb távollétek igazolásához és kérvényezéséhez
2017. szeptember 04. hétfő, 14:54

Tisztelt Szülő!

Ezúton tájékoztatjuk a tanulók hiányzását érintő két fontos kérdésről: a 3 nap szülői igazolás, valamint a hosszabb távollét kérelmezése kérdésekről. Idézzük a házirendünk idevágó passzusát:

I.A mulasztások igazolása

1. A tanuló hiányzását szülői vagy orvosi igazolással lehet igazolni. A szülői igazoláshoz használható formanyomtatvány a honlapról letölthető. 

A szülői igazoláshoz használható formanyomtatvánty az alábbi linkre kattintva érheti el... 

2. Az igazgató a tanuló és a szülő kérésére három napot meghaladó időtartamra is elengedheti a tanulót. A tanuló köteles az osztályfőnöke és összes szaktanára írásbeli hozzájárulását előzetesen összegyűjteni, és a kérvényhez mellékelni. Utazás esetében, annak tervezett időpontjáról és időtartamáról a szülő még az utazás megszervezése előtt köteles tájékoztatni az iskolát. Az igazgató számára a kérvényt írásban kell benyújtani (a kérvény honlapunkról letölthető) legkésőbb a tervezett tartós távollét előtt 10 munkanappal. Az engedélyt vagy az elutasítást – a benyújtást követő öt tanítási napon belül – a szülő írásban kapja meg.

A három napnál hosszabb távollét egedélyezéséhez a kérvényt az alábbi linkre kattintva érheti el... 

Felhívjük figyelmét, hogy az alábbi nyomtatványok használata nem kötelező, bármilyen, aláírással, dátummal ellátott, a megfelelő információkat tartalmazó, szabadon fogalmazott igazolás és kérvény is ugyanolyan érvényű!

A mulasztások igazolásához további információk az iskola házirendjében találhatók.